EU

 ARTYSAT Rafał Łukasiewicz realizuje projekt

pt. “Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu na lata 2014-2015 dla ARTYSAT”

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

 

Celem projektu jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ARTYSAT Rafał Łukasiewicz

Projekt ma na celu zwiększenie udziału eksportu firmy, pozyskanie nowych partnerów handlowych oraz zwiększnie rozpoznawalności marki Aquatic Yachts na rynkach zagranicznych

Rynek docelowy: Niemcy

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.06.01.00-14-443/13-00

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

INNOWACYJNA_GOSPODARKAUE_EFRR_pol

 

aquaticEU